Zwiększone zainteresowanie leasingiem.

Miesiąc grudzień to tradycyjnie już zwiększone zainteresowanie klientów finansowaniem środków trwałych poprzez leasing. Sprzyja temu z jednej strony chęć skorzystania przez firmy z dostępnej dźwigni podatkowej, a z drugiej strony potrzeba wykorzystania budżetu na inwestycje w danym roku obrotowym.

Dzięki obecnym na rynku ofertom firm leasingowych, umożliwiającym wzięcie leasingu już przy minimalnym udziale własnym (leasing od 1% wpłaty własnej), wielkość udziału własnego można dobrać optymalnie do bieżącej sytuacji firmy. Firmy o dużych potrzebach finansowania zewnętrznego najczęściej pytają o możliwie najniższe wpłaty własne, natomiast przedsiębiorcy o wysokich dochodach i wysokiej płynności finansowej często zainteresowani są jak najwyższym udziałem własnym przy finansowaniu leasingiem.

Pomocna w dobraniu odpowiedniego rodzaju finansowania może być rozmowa z profesjonalnym doradcą finansowym i skorzystanie z jego doświadczenia, jak też dostępnej oferty produktowej. Doradcy finansowi działający na zasadzie brokerskiej posiadają dobrą orientację który produkt, której firmy może być w danym momencie dla klienta najkorzystniejszy.

Korzystając z usług doświadczonego doradcy możemy liczyć na to, że dobrze rozezna on bieżącą sytuację klienta, zaproponuje właściwy produkt z korzystnymi dla klienta parametrami oraz – co równie ważne – przeprowadzi transakcję finansowania szybko i skutecznie!