Pożyczka leasingowa
Pożyczka leasingowa jest najlepszym rozwiązaniem w sytuacji, gdy pełna własność przedmiotu leasingu musi być po stronie klienta. Sytuacja taka może mieć miejsce np. w sytuacji dofinansowania ze środków unijnych. Pożyczka leasingowa jest alternatywą do kredytu bankowego.

Klient jest właścicielem przedmiotu pożyczki. Faktura sprzedaży przedmiotu wystawiona jest na klienta. W sytuacji dofinansowania ze środków unijnych, może on rozliczyć się z właściwym urzędem jednym wnioskiem o płatność i otrzymać całość dotacji jednorazowo – identycznie jak w kredycie.

Pożyczka leasingowa podatkowo jest rozliczana identycznie, jak kredyt – przedmiot pożyczki zalicza się do środków trwałych przedsiębiorcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych, kosztem uzyskania przychodu jest część odsetkowa pożyczki.

Pożyczka leasingowa jest finansowaniem elastycznym, okres pożyczki jest możliwy już od 6 miesięcy.

Pożyczka leasingowa przy współpracy z F4B Leasing Broker to najlepsze rozwiązanie dla podmiotów, które muszą być właścicielami finansowanych aktywów.