Leasing operacyjny jest najczęściej występującą na rynku rodzajem leasingu.
Tworzy on jednocześnie najkorzystniejsze rozwiązanie podatkowe dla korzystającego – podatnika VAT.

Głównym kryterium wskazującym, że mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym jest fakt, że uprawnionym do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu będzie firma leasingowa (finansujący).

Na gruncie przepisów prawa, w tym podatkowego, nie znajdziemy takich określeń, jak „leasing operacyjny” i „leasing finansowy”.
Tak więc kryterium wskazujące po czyjej stronie znajduje się obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest tym,
co pozwala nam rozróżnic te dwa rodzaje transakcji finansowania.

Jeśli zatem amortyzacji dokonuje firma leasingowa, to gdzie korzyści podatkowe dla klienta(korzystającego)?

Czynsz leasingowy (raty), wszystkie opłaty i wydatki (np. opłata wstępna) związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu są kosztem uzyskania przychodu dla klienta.

W przypadku podatku VAT leasing operacyjny traktowany jest, jako usługa, a to oznacza, że podatek 23% naliczany jest do każdego kosztu (raty leasingowej) i podlega odliczeniu przez klienta.

Każdy klient (korzystający), który chciałby zakończyć umowę w dowolnym czasie poprzez wykup przedmiotu leasingu od firmy leasingowej (finansującego) musi mieć świadomość, że nie ma tu takiej swobody. Okres trwania umowy leasingowej jest związany wprost z okresem amortyzacji podatkowej dla danego przedmiotu leasingu. W praktyce dla np. samochodów osobowych nie może on być krótszy niż 24 miesiące. Przepisy wskazują wprost, że umowa leasingu na ruchomości musi zostać zawarta na czas określony, który musi wynosić co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji.

Jesteś zainteresowany sfinansowaniem swoich inwestycji leasingiem operacyjnym?
Skontaktuj się z nami.